Rakennusmateriaalien sisältämien PAH-yhdisteiden vaikutus sisäilman laatuun

Tutkimushankkeen verkkosivut

Hankkeen esittely

Rakennusmateriaalien sisältämien PAH-yhdisteiden vaikutus sisäilman laatuun -tutkimushanke on kaksivuotinen ja sen päärahoittaja on Työsuojelurahasto.

Nykyinen PAH-yhdisteiden vaarallisuutta yliarvioiva tulkintatapa on johtanut "kaiken purkavaan" toimintatapaan ja yleistyessään sillä on merkittävät kansantaloudelliset vaikutukset. Tässä tutkimuksessa saatavilla tuloksilla on tavoitteena saada luotettavampi malli korjaustarpeen riskinarviointiin

Lue lisää.

 

PAH-yhdistepitoiset materiaalit historiallisissa rakenteissa

Vanhoissa rakenteissa on usein PAH-yhdistepitoisia materiaaleja.  Aina eivät vanhat piirustukset kuitenkaan pidä paikkaansa tai  kaikki PAH-pitoiset materiaalit eivät aina ole näkyvissä rakennuksessa. Siksi vasta perustellusti kohdennetut rakenneavaukset paljastavat todelliset rakenteet ja käytetyt materiaalit.

Artikkelin ovat kirjoittaneet Anu Laurila (Vahanen Rakennusfysiikka Oy), Selja Flink (Senaatti-konserni) ja Seija Linnanmäki (Museovirasto).

Lue lisää.

Ja PAH! Mitä ne PAHit maassa tekevät?

Miksi polyaromaattisia hiilivetyjä eli PAH-yhdisteitä on maaperässä ja mitä haittaa niistä on? Tutkitaanko näiden yhdisteiden esiintymistä maaperässä tai pitääkö niitä poistaa sieltä?

Artikkelin ovat kirjoittaneet Pirjo Tuomi ja Milja Vepsäläinen (Vahanen Environment Oy).

Lue lisää.

MicrosoftTeams-image (73)
kuva4
pah-blogi-kansikuva

Tutkimuksen tavoite

Tästä tutkimuksesta saatavilla tuloksilla on tavoitteena saada luotettavampi malli korjaustarpeen riskinarviointiin. Tutkimustulosten perusteella laaditaan Työterveyslaitoksen toimesta ohje, jonka perusteella voidaan lähteä suunnittelemaan  toimenpiteitä sisäilma-asioissa yhteistyössä sisäilma-asiantuntijoiden kanssa. Opasta voidaan hyödyntää myös opetuskäytössä, esimerkiksi korjausrakentamisen opetuksessa, haitta-ainekoulutuksissa sekä rakennusterveysasiantuntijakoulutuksessa.

Hankkeen rahoittajat

 

Hankkeen päärahoittajana on Työsuojelurahasto.

Työsuojelurahasto rahoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka parantaa työoloja sekä työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Lisäksi rahasto rahoittaa Työturvallisuuskeskuksen toimintaa.

Työsuojelurahaston logo

 

Hankkeessa mukana

 

Hankkeessa ovat mukana myös seuraavat organisaatiot:

Tutustu organisaatioihin tarkemmin täällä.

Tutustu tutkimushankkeen ohjausryhmän jäseniin täällä.