Rakennusmateriaalien sisältämien PAH-yhdisteiden vaikutus sisäilman laatuun

Tutkimushankkeen verkkosivut

Avainlukuja

0
tutkimusnäytettä
0
tutkimuskuukautta jäljellä

Hankkeen esittely

Rakennusmateriaalien sisältämien PAH-yhdisteiden vaikutus sisäilman laatuun -tutkimushanke on kaksivuotinen ja sen päärahoittaja on Työsuojelurahasto.

Nykyinen PAH-yhdisteiden vaarallisuutta yliarvioiva tulkintatapa on johtanut "kaiken purkavaan" toimintatapaan ja yleistyessään sillä on merkittävät kansantaloudelliset vaikutukset. Tässä tutkimuksessa saatavilla tuloksilla on tavoitteena saada luotettavampi malli korjaustarpeen riskinarviointiin

Lue lisää.

 

MicrosoftTeams-image (73)

Tutkimuksen tavoite

Tästä tutkimuksesta saatavilla tuloksilla on tavoitteena saada luotettavampi malli korjaustarpeen riskinarviointiin. Tutkimustulosten perusteella laaditaan Työterveyslaitoksen toimesta ohje, jonka perusteella voidaan lähteä suunnittelemaan  toimenpiteitä sisäilma-asioissa yhteistyössä sisäilma-asiantuntijoiden kanssa. Opasta voidaan hyödyntää myös opetuskäytössä, esimerkiksi korjausrakentamisen opetuksessa, haitta-ainekoulutuksissa sekä rakennusterveysasiantuntijakoulutuksessa.

Hankkeen rahoittajat

 

Hankkeen päärahoittajana on Työsuojelurahasto.

Työsuojelurahasto rahoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka parantaa työoloja sekä työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Lisäksi rahasto rahoittaa Työturvallisuuskeskuksen toimintaa.

Työsuojelurahaston logo

 

Hankkeessa mukana

 

Hankkeessa ovat mukana myös seuraavat organisaatiot:

Tutustu organisaatioihin tarkemmin täällä.

Tutustu tutkimushankkeen ohjausryhmän jäseniin täällä.