Asuntorakentamisen vahvaa osaamista

Vahanen-yhtiöistä löytyy osaamista, kokemusta ja pätevyyksiä asuntorakentamishankkeen kaikkiin vaiheisiin. Konsernina palvelemme kattavasti ja osaavalla henkilöstöllä rakennuttamisesta ja suunnittelusta rakentamisen valvontaan ja valmiiden kiinteistöjen etähallintaan. Meillä on ainutlaatuista osaamista asuntorakentamisen jokaiseen vaiheeseen. Konsernimme asiantuntija-alojen tiivis yhteistyö takaa laadukkaan ja kustannustehokkaan lopputuloksen.

1

Autamme kaavoitusprosessissa ja kiinteistökehityksessä


Nykyisin asumiseen yhdistetään liike-, toimitila- ja kansirakentamista, ja yhä useammin suunniteltavana on konversiokohde, jossa vaikkapa toimistorakennus muutetaan asunnoiksi. Autamme asiakkaitamme kaavoitusprosesseissa sekä rakennus- ja poikkeuslupien hakuprosesseissa tiiviissä ja pitkäjänteisessä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Poikkeuksellisen vaativissa keskustakohteissa toimitaan ahtaasti pienessä mittakaavassa, ja rakennusmääräysten toteuttaminen vaatii taitavaa suunnittelua.

Lue lisää kiinteistökehityksen palveluistamme!

Kysy lisää ja ota yhteyttä

Vesa Erikkila ympyra

Vesa Erikkilä
Toimitusjohtaja
Innovarch Oy
040 547 7647
vesa.erikkila@innovarch.fi

 

 


 

 

2

Tietomallintamisella ja algoritmisella suunnittelulla tehokkuutta hankkeisiin


Tietomallintamalla ja yhteensovittamisella on mahdollisuus vähentää manuaalisen työn ja virheiden määrää, mikä on arvokasta sekä tilaajalle että suunnittelijalle. On olennaista pyrkiä tunnistamaan tietomallin kautta saatavat hyödyt muun muassa yhteensovituksessa ja esivalmistuksessa. Mallin avulla tunnistetaan haasteet ja mahdollisuudet jo varhaisessa vaiheessa hanketta esimerkiksi kustannustiedon sekä rakennusrungon osalta ja syvennetään suunnittelualojen yhteistyötä, jotta tuloksena on ehjempi kokonaisuus.

Meiltä löytyy osaamista myös algoritmiseen suunnitteluun, jolla voidaan tehostaa ja nopeuttaa hankkeen alkuvaiheen päätöksentekoa.

Lue lisää tietomallintamisen ja tietomallikoordinoinnin palveluistamme!

Kysy lisää ja ota yhteyttä

Jussi Anttonen ympyra

 

Jussi Anttonen
BIM-kehityspäällikkö
Vahanen
Suunnittelupalvelut Oy
050 337 2598
jussi.anttonen@vahanen.com

3

Rakennuttamisessa tilaajan tavoitteista ja eduista pidetään huolta


Hankesuunnittelu, suunnittelun ohjaus ja aikataulun hallinta ovat erityisen kriittisiä vaiheita asuntorakentamisessa. Rakennuttamispalvelumme tehtävänä on huomioida kaikki osa-alueet ja varmistaa, että tilaajan tavoitteet ja palvelu toteutuvat sekä RAP- että RAPS-pätevyystasoilla. Rakennuttamisen konsultteina meillä on niin ARA-, omistus- kuin vuokrakohteidenkin prosessi- ja sopimustekniikka hyvin hallussa.

Toimimme projektissasi ulkoistettuna rakennuttajatehtäviä suorittavana organisaationa tai lisäresurssina tarpeesi mukaan. Rakennuttamistehtävien laajuus määritellään hankkeen alussa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa hanketta konsultointia hyödynnetään, sitä paremmin se palvelee hankkeen kustannustehokkuutta.

Lue lisää rakennuttamisen palveluistamme!

Kysy lisää ja ota yhteyttä

AnttiHuurre_pallo

 

Antti Huurre
Rakennuttajajohtaja
Vahanen
Rakennuttaminen Oy
044 973 2707
antti.huurre@vahanen.com

 

 

4

Rakennesuunnittelun osaamista korjaus- ja uudishankkeissa


Asuntorakentamisen suunnittelupalvelujemme piirissä toimii vankan korjausrakennesuunnittelun osaajien lisäksi pelkästään uudispuolella lähemmäs 30 ammattilaista eri toimipaikoissa. Tavallinen uudisasuinhanke sisältää usein yhden tai useamman kerrostalon lisäksi autohallin ja mm. tähän lisäarvoa Vahasella antaa meidän jännitettyjen rakenteiden suunnittelutiimimme. Jälkijännitetyllä kannella voidaan parantaa mm. autohallin käytettävyyttä loppukäyttäjän näkökulmasta. Suunnittelijoillamme on pätevyyksiä poikkeuksellisen vaativaan suunnitteluun saakka, ja lisäksi Vahaselta löytyvät Suomen parhaat rakennusfysiikan ja puu- ja betonirakenteiden suunnittelijat.

Lue lisää rakenne- ja korjaussuunnittelun palveluistamme!

Kysy lisää ja ota yhteyttä

Joonas Heinikkala ympyra

 

Joonas Heinikkala
Asuntorakentamisen yksikönpäällikkö
Vahanen Suunnittelupalvelut Oy
044 768 8336
joonas.heinikkala@vahanen.com

 

5

Talotekniset järjestelmät ja sisäilmasto hallintaan


Palveluksessamme on 10 talotekniikan asiantuntijaa asuntorakentamisessa. Asiantuntijoillamme on mm. poikkeuksellisen vaativan IV- ja KVV-suunnittelun FISE-pätevyydet. Otamme hankkeissa sisäilmaolosuhteet hallintaan kokonaisuutena, mutta samalla otamme huomioon eri järjestelmien mahdollisuudet sekä yhdessä että yksin.

Asuntorakentamisessa on nyt hyvä varautua sähköautojen lataamiseen riittävin sähkövarauksin sekä miettiä kenen omistukseen laitteisto tulee: ostetaanko kokonaisuus palveluna vai hallinnoidaanko järjestelmää itse? Suunnittelun alkuvaiheessa on hyvä sopia tutkittavat asiat, kuten sisäilmaston laatutaso, mahdollisuus käyttää poistoilmanvaihdossa seinäpuhallusta ja mahdollinen maalämpö ja maakylmä tai -viilennys.

Lue lisää talotekniikan palveluistamme!

Kysy lisää ja ota yhteyttä

Sami Paivarinta ympyra

 

Sami Päivärinta
Toimitusjohtaja
Vahanen Talotekniikka Oy
050 3858 472
sami.paivarinta@vahanen.com

6

Varhainen palotekninen suunnittelu on turvallisuuden tae ja kustannusetu


Paloteknisen suunnittelijan apu kannattaa hyödyntää jo rakennushankkeen alkuvaiheessa, jotta hanke olisi turvallinen ja kustannustehokas. Asiantuntijamme auttavat selvittämään rakentamiseen liittyvien ratkaisujen mahdollisuudet ja vaatimukset kattavasti hyvissä ajoin.

Palvelumme synergiaetuja on kiinteä yhteistyö Vahanen-yhtiöiden kattavien rakenne-, talotekniikka- ja arkkitehtisuunnittelun kanssa turvallisten rakenteiden ja paloturvallisuuden varmistamiseksi.

Lue lisää paloteknisen suunnittelun palveluistamme!

Kysy lisää ja ota yhteyttä


Kari Ruusunoksa ympyra

 

Kari Ruusunoksa
Paloteknisen suunnittelun yksikönpäällikkö
Vahanen Suunnittelupalvelut Oy
050 323 5536
kari.ruusunoksa@vahanen.com

 

 

7

Akustiikalla viihtyvyyttä ja rauhaa asumiseen


Hyvää ääneneristystä ja akustiikkaa tarvitaan lähes kaikissa rakennuksissa. Asunnot ovat kuitenkin erikoisasemassa. Tiivis kaupunkirakentaminen vaatii ratkaisuja esimerkiksi melurajoituksiin, tärinän ja runkoäänien vaimentamiseen, ympäristöhaittoihin ja korkean rakentamisen varjostus- ja heijastusvaikutuksiin. Kun rakennetaan puusta, on otettava huomioon ääneneristävyys puurakenteiden välillä.

Ääneneristyksen suunnittelussa on otettava huomioon myös äänen siirtyminen lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiden sekä muiden teknisten laitteiden kautta. Tältä alalta tekemiämme tutkimuksia ja ohjeita on sisällytetty moniin julkaisuihin ja opetukseen soveltuviin teoksiin.

Lue lisää akustiikan palveluistamme!

Kysy lisää ja ota yhteyttä

Ville Veijanen ympyra

 

Ville Veijanen
Toimitusjohtaja
Vahanen-Halme Acoustics Oy
044 554 9313
ville.veijanen@vahanen.com

8

Lisärakentaminen on yksi keinokorjausrakentamisen rahoittamiseen


Lisärakentaminen voi olla monelle ta
loyhtiölle ratkaisu korjausrakentamisen rahoittamiseen. Joissain tapauksissa purkaminen ja uuden rakentaminen voi olla taloudellisempaa kuin vanhan korjaaminen. Lisärakentamista tehdään pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa, kuten Turussa ja Tampereella, mutta sen hyödyntäminen kiinteistö- ja aluekehitystarkoituksessa on vielä varsin uutta Suomessa.

Taloyhtiön hallituksella on vastuu selvittää oman taloyhtiön lisärakennuspotentiaali. Pahimmillaan suuret peruskorjaukset voivat olla niin kalliita, ettei osalla asukkaista ole enää varaa asua omassa kodissaan. Lisärakentamisesta saatavilla tuloilla voidaan parhaimmillaan kattaa suurin osa remonttikuluista.

Lue lisää lisärakentamisen palveluistamme!

Kysy lisää ja ota yhteyttä

Johansson Tuomas pallo

 

Tuomas Johansson
Palveluvastaava, lisärakentaminen
Vahanen Rakennuttaminen Oy
044 778 8637
tuomas.johansson@vahanen.com

Jaa sivu

Jaa sivu